ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 45 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
15 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน