ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนเกย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนชิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน