ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดปิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านปลายราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดอู่แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 17  
22 โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน