ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
10 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
13 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน