ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน