ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโคกทราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
17 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนบ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดมหิสสราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน