ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.69 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.03 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.03 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.03 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.99 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.70 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.99 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.36 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังหอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.92 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน