ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลายราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9  
12 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9  
13 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 13  
17 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 13  
18 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวลำพู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะทัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดทาบทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน