ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
14 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน