ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านห้วยโส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
8 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน