ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4  
8 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดแหลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน