ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหอยราก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดทายิการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดแหลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 13  
17 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 17  
21 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านควนมุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
29 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน