ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน