ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน