ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดปิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านควนโตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดทองพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน