ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอิมอญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางทองคำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดทายิการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านลากชาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน