ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
10 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน