ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางทวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน