ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน