ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน