ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 58.33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
16 โรงเรียนวัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
18 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน