ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน