ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 58.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 53.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 51 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 40 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
27 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
28 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน