ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทายิการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหอยราก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน