ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านควนชิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดทาบทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน