ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.67 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.17 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.83 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดปากเหมือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดโคกคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.83 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนบ้านบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
25 โรงเรียนบ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านเกาะทวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
27 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
28 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
29 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน