ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
14 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
15 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
16 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน