ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.83 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.67 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.17 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านหอยราก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดท้ายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนวัดโคกคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน