ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
7 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน