ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
13 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน