ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.40 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน