ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6  
12 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน