ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอิมอญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดรามแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
11 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
12 โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
13 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
14 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน