ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน