ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดควนยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดอิมอญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเตียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน