ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดควนป้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเกาะทัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน