ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 11  
15 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านควนโตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดปากตรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนวัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน