ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
13 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
14 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน