ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
8 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน