ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคันธมาลี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน