ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.17 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดโคกคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69.33 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.33 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
23 โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
24 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
25 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน