ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.17 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57.33 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56.67 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55.33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 53.50 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน