ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางทองคำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าเตียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 53 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน