ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน