ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนชิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโคกคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดรามแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
27 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน