ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดรามแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดทวยเทพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพระอานนท์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหัวลำพู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านท่าเตียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 21  
25 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน