ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
12 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
13 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
14 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน