ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
11 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน