ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.08 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.98 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านควนชิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.97 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.97 ทอง 8  
10 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโคกทราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน