ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 43.16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 37.82 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 33.18 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 23.94 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 16.35 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 15.36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 11.80 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 11.64 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 10.55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
15 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
16 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน